• image

马季影音资料

用户评价: / 2
好 

马季,赵炎《吹牛》

 

阅读全文...

 
1984年春节联欢晚会相声 马季、赵炎《春联》

 

 

阅读全文...

 

马季、赵炎

相声《如此大款》

 点击观赏

 
用户评价: / 1
好 

马季、于世猷

相声《打电话》

 

阅读全文...

 
用户评价: / 1
好 

马季、唐杰忠

相声《诗情画意》

 

阅读全文...

 

1991年春节联欢晚会相声 马季、赵炎、史可达《训徒》

 

阅读全文...

 
更多文章...